Regeling KoopStart

Wat je moet weten als koper

De 26 appartementen in Podium Fase 2 vallen onder de regeling KoopStart van Stichting OpMaat. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als koper?

 

Gemaximaliseerde koopsom

In Podium komen26 appartementen met een vrij op naam-prijs die gemaximaliseerd is door de Gemeente Amersfoort. De koopsom is niet hoger dan € 342.000,–  vrij op naam. Echter, de kosten om deze woningen te bouwen zijn een stuk hoger. Hierdoor is het voor Heijmans lastig om woningen te realiseren die voldoen aan marktconforme woonoppervlaktes én vallen binnen het door de gemeente gemaximaliseerde prijssegment. De regeling KoopStart biedt hiervoor een oplossing.

 

Kopen met KoopStart

Met de regeling KoopStart koop je één van deze 26 appartementen in Podium voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Het verschil tussen de koopsom en de werkelijke marktwaarde van de woning, verstrekt Heijmans als een ‘koperskorting’ aan jou als koper. Stel dat je de woning eigenlijk niet zou kunnen financieren, dan lukt dat misschien wel met KoopStart. Als je op termijn besluit de woning weer te verkopen, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en Heijmans waarvan je destijds de woning hebt gekocht.  Het deel van Heijmans bestaat dan uit de eerder verkregen ‘koperskorting’ én een van tevoren afgesproken percentage van de waardeontwikkeling.

 

Doorverkopen van je woning

Ga je dus verhuizen en bied je jouw woning te koop aan?  Dan wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en Heijmans. Het deel van Heijmans bestaat uit de eerder verkregen ‘koperskorting’ én een deel van de waardeontwikkeling voor het percentage van de koperskorting. De waardeontwikkeling kan zowel een stijging als een daling van de marktwaarde van jouw woning zijn. Heijmans deelt dus in geval van een waardestijging, maar ook bij een eventuele waardedaling.

 

Voorbeeld 1 (fictieve bedragen)

Met waardestijging doorverkopen

  • Koopsom: € 240.000,-
  • Getaxeerde marktwaarde bij aankoop: € 300.000,-Koperskorting (20%): € 60.000,-

Stel dat de woning bij verkoop € 340.000,- oplevert, dan ontvangt Heijmans bij doorverkoop € 60.000,- plus 20% van € 40.000,- (de waardestijging). Dit komt neer op € 68.000,-. Zelf ontvang je dan € 272.000,- (€ 340.000 minus €68.000).

Heb je zelf verbeteringen in je woning aangebracht? Dan blijft het waarde-effect van deze verbeteringen buiten deze verdeling. Dit waarde-effect is dus helemaal voor jou.

Stel dat het waarde-effect van de verbeteringen die je hebt aangebracht wordt getaxeerd op €10.000 . Dan wordt in bovenstaand rekenvoorbeeld het waarde-effect van € 10.000,- van de € 40.000,- waardestijging gehaald. Heijmans ontvangt dan €60.000,- plus 20% van € 30.000,- (€ 40.000,- minus € 10.000,-). Dit komt neer op € 6.000,-.  Zelf ontvang je dan € 274.000.

 

Voorbeeld 2 (fictieve bedragen)
Met waardedaling doorverkopen

  • Huidige koopsom: € 240.000,-
  • Getaxeerde marktwaarde bij aankoop: € 300.000,-
  • Koperskorting (20%):: € 60.000,-

Stel dat de woning bij verkoop € 280.000,- oplevert, dan ontvangt Heijmans bij doorverkoop € 60.000,- minus 20% van € 20.000,- (de waardedaling). Dit komt neer op € 56.000,-. Zelf ontvang je dan €224.000,-.

 

Meer weten?

Kijk op de website van Stichting OpMaat.

Meer over KoopStart →