Aan deze website en uitingen vanuit andere social media danwel websites die verwijzen naar deze website c.q. dit project kunnen geen rechten worden ontleend.

Het project en het ontwerp van de toekomstige omgeving is nog in ontwikkeling. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. Afbeeldingen, sfeerimpressies en sfeerplattegronden zijn impressies, bedoeld om een indruk te geven van de woningen, het gebouw en de woonomgeving. Dit geldt ook voor alle teksten die het project omschrijven.

Er kunnen enkel rechten worden ontleend aan de contractstukken die in de Koop-/Aannemingsovereenkomst (KAO) staan vermeld, de website en uitingen vanuit andere social media danwel websites die verwijzen naar deze website c.q. dit project maken hier geen onderdeel van uit.